www.txbs.net > qt qstring rEplACE

qt qstring rEplACE

// 采用QRegExp正则表达式QString str1 = "fkdsffkdsjfdskfjs/sdfdsfksfs/sdfsfs/sfds/dfsdfsfsfdsfs/ddssfdsf"; // 使用空格替换"/"QString str2 = str1.replace(QRegExp("\\/"), " ");

QString 类中各函数的作用。 一、字符串连接函数。 1、QString也重载的+和+=运算符。这两个运算符可以把两个字符串连接到一起。 2、QString的append()函数则提供了类似的操作,例如: str = "User: "; str.append(userName); str.append("\n"); ...

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

QString qstr; string str; str = qstr.toStdString(); qstr = QString::fromStdString(str);

1.使用 QString QString::number ( long n, int base = 10 ) [static] 如: long a = 63; QString s = QString::number(a, 10); // s == "63" QString t = QString::number(a, 16).toUpper(); // t == "3F" 2.使用 long a = 63; QString s = QStr...

方法一: 使用QTextStream头文件中提供的manipulators: #include QString num("1234567890");double d = num.toDouble();qDebug()

你就当做一个引用参数。加了&。toInt函数里面才能赋值操作。bool ok,进去后出来,如果你转换成功ok就等于true,失败就等于false;

建议把label的宽度和高度设置的大一点看看

你要查看内存字符串信息,是否两个字符串里存在前后空格,回车换行符之类的信息

网站地图

All rights reserved Powered by www.txbs.net

copyright ©right 2010-2021。
www.txbs.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com